Pageviews = 2Blz = 0


Joodse historie
Vanaf het midden van de 18e eeuw onstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en eigen begraafplaats.
Zilversmeden in Gorredijk

Zilversmeden in Gorredijk
De Skans

De Skans in Gorredijk.