Riekele Siezes Van Der Zee (1860 - 1900 )

Meesterteken
Riekele Siezes Van Der Zee werd in 1835 in Gorredijk geboren als zoon van schipper Sies Rykeles van der Zee en Allarda Freerks Oosterbaan. Na zijn trouwen in 186o met de koopmansdochter Tjitske Menno's Glasz woonde hij als goudsmid naast zijn zwager en collega Haring Lodewijk Glasz, wiens zaak hij later overnam. Tot in de jaren negentig was hij goudĀ­en zilversmid in Gorredijk. De laatste jaren van zijn leven was hij voor tweehonderd gulden per jaar waagmeester bij de Gor-redijkster waag, maar bij zijn overlijden in 1900 in Leeuwarden werd zijn beroep weer als goudsmid vermeld. Zijn in 1861 geboren zoon SIES werd eveneens opgeleid voor goud- en zilversmid. Hij woonde een paar jaar in Oosterwolde en overleed al op 23-jarige leeftijd in Gorredijk.

CA. 1875 Ingigne
1875 Roomlepel
ca. 1880 4 theelepeltjes