Douwe Klazes Compaan

Meesterteken
In 1807, hetzelfde jaar waarin Hendrik Sjoerds Gaastra de zaak van zijn vader overnam en twee jaar nadat Hidde Jacobus Halbetsma zijn overleden vader was opgevolgd, vestigde zich hier als zilversmid Douwe Klazes Compaan. Hij was in 1783 in Gorredijk geboren als zoon van een slager en in 1804 getrouwd met Romkje, dochter van Jacobus Halbetsma. Hij zal evenals zijn zwager Hidde Jacobus het vak hebben geleerd bij zijn schoonvader. Romkje overleed al in 1806. Toen Douwe een jaar later hertrouwde, verliet hij de zaak van Hidde Jacobus. Hij zou zijn zaak zo'n tien jaar op kleine schaal drijven en stond verder tot zijn dood in 1827 als arbeider te boek. Evenals zijn eerdere zwager en Hendrik Sjoerds Gaastra werd hij in 1807, ten tijde van het Koninkrijk Holland, als meester ingeschreven in het register van de Keurkamer Heerenveen, één van de zes toen ingestelde Friese keurkamers. Aan de vroegere gilden was als gevolg van de Franse overheersing in 1798 een einde gekomen, wat ook voor minder draagkrachtigen het meesterschap mogelijk zal hebben gemaakt. De nieuwe regeling duurde tot tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk op 1 maart 1812 de Franse waarborgwet van kracht werd. De drie Gorredijkster zilversmeden werden op 15 juli van dat jaar in het Franse Stamboek ingeschreven.

Memorielepel
Gelegenheidslepel
Chatelaine