Haring Lodewijk Glasz (1844 -1863)

Meesterteken
Haring Lodewijk Glasz werd in 1821 in Gorredijk geboren als zoon van de koopman Menno Rienks Glasz en Anna Harings Steensma. Al bij zijn trouwen in 1844 was hij goud- en zilverĀ­smid. Zijn veertien jaar jongere collega Riekele Siezes van der Zee, die in 1860 met zijn zuster trouwde, zal het vak bij hem geleerd hebben. Dat hij ook wel andermans werk verkocht, blijkt uit de twee avondmaalsbekers die hij in 1855 voor 49,50 per stuk verkocht aan de Nederlands Hervormde kerk van Kortezwaag. Die waren namelijk gemaakt door de zilversmid Jacob Kamminga Kijlstra uit Drachten. In 1863, toen Van der Zee intussen de zaak had overgenomen, werd Glasz landbouwer bij zijn jongere broer Pier in Kortezwaag, maar reeds het jaar daarop is hij daar als boer overleden.

1845 Kerkboek met sloten
1847 Lodereindoosje
1850 Lodereindoosje
CA. 1850 Stel gespen